top of page

Cucurbit Seed

Cucurbit Seed Virus Screen - ELISA

  • Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)

  • Cucumber mosaic virus (CMV)

  • Melon necrotic spot virus (MNSV)

  • Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

  • Squash mosaic virus (SqMV)

  • Tobacco ringspot virus (TRSV)

  • Tomato mosaic virus (ToMV)

  • Tomato ringspot virus (ToRSV)

bottom of page